DOANH NGHIỆP TN THIÊN LONG TRÀ VINH

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 546-547, Phan Đình Phùng, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại : 0909009655
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Phạm Thanh Huy