CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƠ SỞ BỒI DƯỠNG VĂN HÓA TRÀ VINH
CÔNG TY TNHH MTV CƠ SỞ BỒI DƯỠNG VĂN HÓA TRÀ VINH
594

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƠ SỞ BỒI DƯỠNG VĂN HÓA TRÀ VINH

CÔNG TY TNHH MTV CƠ SỞ BỒI DƯỠNG VĂN HÓA TRÀ VINH
Địa chỉ : 362 Phạm Ngũ Lão, Khóm 2, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại : 0742471180
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CƠ SỞ BỒI DƯỠNG VĂN HÓA TRÀ VINH

CÔNG TY TNHH MTV CƠ SỞ BỒI DƯỠNG VĂN HÓA TRÀ VINH
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : 362 Phạm Ngũ Lão, Khóm 2, Phường 1, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại : 0742471180
Ngày cấp : 14/05/2015
Tên giám đốc : Từ Thanh Nguyên