CÔNG TY TNHH MTV KẾT CẤU THÉP TẤN HƯNG

TAN HUNG STEEL TRADING COMPANY LIMITED
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : ấp Phước Trị, Xã Long Toàn, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại : 0919690429
Ngày cấp : 05/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Thanh Lưu