CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN HOÀNG LÊ KHANG

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Số 49 đường 2/9, Khóm 2, Thị trấn Duyên Hải, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại : 0979906909
Ngày cấp : 11/05/2015
Tên giám đốc : Phan Hoàng Lê Khang