3720

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG-ĐIỆN-TIN HỌC TRÀ VINH

Địa chỉ : Ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại : (074)3888004
Fax : (074)3788465
Email : Đăng nhập Can view
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG-ĐIỆN-TIN HỌC TRÀ VINH

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại : (074)3888004
Fax : (074)3788465
Email : Đăng nhập Can view
Ngày cấp : 22/12/2009
Tên giám đốc : Lê Phước Đạt

Intro CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG-ĐIỆN-TIN HỌC TRÀ VINH

Ngành nghề:
1/ Đo đạc bản đồ, đo đạc trắc địa công trình, khảo sát địa hình;
2/ Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, đường bộ, hoàn thiện công trình;
3/ Buôn bán lắp đặt thiết bị điện, nước, vật liệu xây dựng
4/ Buôn bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.